နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းခရီးစဉ်များဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်မည့် သံအမတ်ကြီးများနှင့် မိသားစုဝင်များအတွက် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ (၂၄-၄-၂၀၂၂ ရက်၊ နေပြည်တော်) PUBLIC HEALTH REQUIREMENT FOR AMBASSADORS AND THEIR FAMILIES WHO WISH TO ENTER INTO MYANMAR THROUGH AIR TRANSPORT (22-4-2022) (24-4-2022, NAY PYI TAW)

Read more

Relief Flight နှင့် နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ဂိတ်များမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်လာမည့် ခရီးသွားများအတွက် အသွားအလာကန့်သတ်မှုနှင့် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် (၂၂-၄-၂၀၂၂) (၂၄-၄-၂၀၂၂ ရက်၊ နေပြည်တော်) Testing and Quarantine Requirements for Travellers to Myanmar by Relief Flights and Cross Border PoEs (22-4-2022) (24-4-2022, Nay Pyi Taw)

     

Read more
1 2 3